Att vara chef och ledare

Eli Keller AB

 

 

Vilka är mina chefs- och ledaridealbilder? Hur vill jag själv förhålla mig? Hur vill jag att andra ledare o chefer förhåller sig?

 

Förmodligen finns dessa tankar i varje ledares och chefs huvud. Tankarna är dessutom kopplade till känslor.

 

Hur är jag vald och av vilka? Hur många stolar sitter jag på? Vad behöver jag från andra, vad vill och behöver jag ge.

 

Tål jag att ibland vara ett föredöme, den lysande pålen och riktmärket i det klara och alltid färgade ljuset?

 

Tål jag att irra omkring i dimma, att inte veta vart jag är på väg. Vågar jag be om hjälp eller vet jag bäst själv tills dess jag stupar av törst o hunger?

 

Frågorna är många kring detta spännande vardagstema, kring detta relationstema.

 

Ingen chef utan anställda - ingen ledare utan "ledda".

Copyright © All Rights Reserved Eli Keller 2014